Lehen Hezkuntza / LH

6 URTETATIK 12 URTETARA
Hezkuntzaren xedea da gizakiaren konpetentziak maila guztietan garatzea ahalik eta gehien, subjektu indibidual eta herritar aktibo gisa, bai eta konprometitua ere gizartearen garapenarekin eta ingurumenaren garapen jasangarriarekin.

Bilera mistoa

Ikastetxean parte hartzen duten pertsona guztien ahotsak eta iritziak kontuan hartzea, horretarako prestatutako lan taldean.

Erasmus+

Europar Batasunaren Erasmus + programaren barruan YES (Young Enterpresing Students) proiektua ari da garatzen Zarauzko Orokieta Herri Eskola, Europako beste bost eskolarekin batera.

Erasmus+ programaren helburua da herrialde ezberdinetako eskolen artean elkarlana eta praktika onen trukaketa ahalbideratzea. Hainbat proiektu aurkezten dira urtero eta gutxi batzuk bakarrik izaten dira aukeratuak.
Aukeratutakoek Europar Batasunaren diru-laguntza jasotzen dute proiektua aurrera eramateko. Harro eta pozik gaude, gurea izan delako Lehen Hezkuntzan Gipuzkoan onartua izan den proiektu bakarra.

Informazio gehiago

basque.yeserasmus.com

STEAM

Ingelesezko akronimoa da STEAM:

ZIENTZIA

TEKNOLOGIA

INGENIERITZA

ARTEA

MATEMATIKAK

STEAM irakaskuntzan oinarritutako diziplina anitzeko berrikuntza-proiektuak egitea metodo eraginkorra da ikasleek aipatutako gaitasunak garatzeko –diziplinakoak zein zeharkakoak–.

Gainera, aukera ematen du arazoen ebazpena (PBL) ikasgelan gehitzeko. Hortaz, STEAM hezkuntzak, ikasgelara diziplina anitzeko edukiak eramateaz gain, hainbat gaitasun ere sustatzen ditu: hitzen bidezko komunikaziorako, hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako gaitasunak; taldeko lanaren bitartez elkarrekin bizitzeko gaitasuna; asertibotasuna, eta ekiteko eta espiritu ekintzailerako gaitasunak, ideia edo proiektu bat sortu edo onartuz, hura planifikatuz zein haren bideragarritasuna eta gauzapena aztertuz, bai eta proiektuaren ebaluazioa eta hartatik eratorritako hobekuntza-proposamenak eginez ere.

Informazio gehiago

kaiera.eus

Baratza

“…Beraz, batek beraren lorategia landatzen du, eta beraren arima apaindu, itxaron gabe beste batek loreak ekar diezazkion….”.

/ Jorge Luis Borges /

“…Hezkuntzan, behar-beharrezkoa da naturarekin harremanetan egotea….”.

/ Heike Freire /

“Haurren esperientziek elikatu beharko lukete eskola”.

/ Francesco Tonucci /

Irratia

Egunero 93,1FM uhinean entzun ditzakegu ikasleek egindako irratsaioak.